ਖੋਜ

ਵੰਡ

ਇਕ ਲਹੂ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਅੱਤ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ ਕੁੱਝ ਕਲੀਆਂ ਸੋਹਲ ਮਲੂਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਹਾਰ ਸਲੋਕ ਸਨ ਕੁੱਝ ਫੁਲ ਖੜੇ ਸਨ ਮਹਿਕਦੇ ਜੋ ਜੱਗ ਨੇ ਡਿਠੇ ਸਹਿਕਦੇ ਕੁੱਝ ਰੁੱਖ ਸਨ ਛਾਂਵਾਂ ਵੰਡਦੇ ਵੱਸ ਪੇ ਗਏ ਕੂੜ ਪਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਢੀ ਛਾਂ ਸੀ ਇਕ ਰੱਬ ਸੀ ਅਰਸ਼ੀ ਤੱਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ Picture

ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਤੇ ਫ਼ੀ ਅਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇਂ। ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ...

ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ