ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ

ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਤੇ ਫ਼ੀ ਅਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇਂ। ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਆਪ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ