ਸਦੀਕ ਸਦਫ਼
1935 –

ਸਦੀਕ ਸਦਫ਼

ਸਦੀਕ ਸਦਫ਼

ਆਪ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੰਝੂ ਦੇਣ ਹੁੰਗਾਰੇ 2009 ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਸਦੀਕ ਸਦਫ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ