ਖੋਜ

ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ

ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਛਿੱਲ ਛਬੀਲਾ ਤੇਰਾ ਇਕ ਇਕ ਜੀ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀਵਾ ਜੱਗੇ ਮੁਹਰ ਜਿਥੇ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿਹਣ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਥੇ ਕੀ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਠੇਲੇ ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵ ਨੌ ਮਿਲੇ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਮਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਖਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਲਿਸੀਆਂ ਪੀ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫ੍ਫੱਲ ਪਏ ਮਹਿਕਣ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਹਿਕਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਨੀ ਵੀਹ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਐਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਰਿਸਦੇ ਹੁਸਨ ਖੇਡਣ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸ਼ੋਖ਼ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਨੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਵੇ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖਿਆ 'ਦਾਮਨ' ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕੀ ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੋਰਾ ਜੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی