ਖੋਜ

ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਪਾਈ ਟੋਪੀ

ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਪਾਈ ਟੋਪੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇਂ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪੁਰੀ ਜ਼ਾਦ ਜਾਣ ਜਿਨ ਤੇ ਭੂਤ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਛ ਨੱਚਦੇ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇਂ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰ ਪਏ ਚੁਗ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇਂ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਏ ਹਾਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇਂ ਭਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਪਏ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇਂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی