Today is / 09 June, 2023

ਖੋਜ

ਕੁੜੀਏ ਵੇਖ ਰਾਨਝੀਟੜੇ ਕੱਚ ਕੀਤਾ

ਕੁੜੀਏ ਵੇਖ ਰਾਨਝੀਟੜੇ ਕੱਚ ਕੀਤਾ ਖੋਲ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਤ ਪਸਾਰਿਓ ਨੇਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਓਸਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਉ ਨੇਂ ਰਸਮ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਉ ਨੇਂ ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਐਂਵੇਂ ਬੋਲਣੋਂ ਅਗਨ ਸਨਘਾਰੀਵ ਨੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ (ਅਲੈ.) ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਦੱਸੀ ਓਸਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤਾਰੀਵ ਨੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਦੌਲਤ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾ ਨਘਾਰੀਵ ਨੇਂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی