ਇਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ

ਤੈਨੂੰ ਆਨੀ ਮੌਤ ਯਕੀਨਯਯ
ਬਾਦੋਂ ਮਰਨ ਹਿਸਾਬ ਯਕੀਨੀ

ਘੱਟ ਘੁੱਟ ਪੈਣਾ ਵਕਤ ਪਿਆਲਾ
ਆਖ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਮ ਯਕੀਨਯਯ

ਨਾਲ਼ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਅੱਥਰੂ
ਨਾਲ਼ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗ਼ਮ ਯਕੀਨੀ

ਅਮਲ ਸੋਲੇ ਜੇ ਕਰ ਹੋਏ
ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਯਕੀਨੀ

ਦਰ ਸਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਾਲਾ
ਏਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜੰਗ ਯਕੀਨੀ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ