ਭਗਵਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖਦਾ

See this page in :  

ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ
ਸਿਖਰ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਸੇਕਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖਦਾ

ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਸਹੇਲੀਆਂ
(ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਿਕਦਾ
ਹੱਕ ਸੱਜਰਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ
ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਛਲਕਦਾ
ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ )

ਸੀ ਮੌਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨ ਦੀ
ਹੋਣੀ ਦੀ ਹੋਗ ਨਾ ਜਾਂਦੀ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖਦਾ
ਸਿਖਰ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਦਾ

ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਮਿਟਾ ਵਿੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥ ਲੇਖ ਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖਦਾ
ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਵਾਵਾਂ ਘੱਲੀਆਂ

ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ
ਸੰਗ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਕੀਆਂ ਪਖ਼ਤਰਾਂ

ਬੱਸੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫ਼ਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ
ਪੱਖੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਸੀਤਾਂ ਇਹ ਸੱਦੋ ਨਾ ਰਹਿਣੀਆਂ

ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖਦਾ
ਸਿਖਰ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਸੇਕਦਾ

Reference: Gaye gawache sukh

ਆਬਿਦ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ