ਖੋਜ

ਅਹਿਸਾਸ

ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਏ? ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਚ ਝੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی