ਖੋਜ

ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆਂ

ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆਂ ਪੁੱਠੀ ਤਾਰੀ ਤੁਰਨੇ ਪਏ ਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਏ ਸਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆਂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی