ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ

ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇਂ।ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਭਲਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ, ਮਜ਼ਾਹ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹਨ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ