Today is / 09 June, 2023

ਖੋਜ

ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਝੋਕ ਵਸਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐਂ

ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਝੋਕ ਵਸਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਗੰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐਂ ਇਕੋ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐਂ ਇਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜੰਝ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਆਂ ਤੂੰ ਦਸ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਨਾ ਐਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਡਣਾ ਸੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਐਂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ Picture

ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇਂ।ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਭਲਵਾਲ ...