ਇਸ਼ਕ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ

ਦਿਲ ਦੀ ਮੇਲ਼ ਉਤਾਰਦਾ
ਏਸ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਸ਼ਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹਾਣੀ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ