ਲ ਲਿਆ ਲੱਭ ਢੋਲਣ ਨੂੰ

See this page in :  

ਲ ਲਿਆ ਲੱਭ ਢੋਲਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਗ਼ੈਰ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ
ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਹਰੀ ਲਾਮ ਨਫ਼ੀ ਦੇ, ਭੰਨ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕੀਤਾ
ਬਾਝ ਖ਼ੁਦਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਜ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦਲ ਮੈਂਡੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਦਰ, ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨੂਰ ਕੀਤਾ
ਅਲਫ਼ ਇੰਨ ਬਣ, ਇੰਨ ਬਿਨ, ਇੰਨ ਬੁਣ ਥੀਂ, ਇਕ ਸਮਝ ਅਸਾਡੜੀ ਰਮਜ਼ ਮੀਆਂ

Reference: Kuliyat e Ali Haider; Academy Adbiyat

ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ