ਆ ਪਛੋਤਾ ਦਈਏ

ਆ ਪਛੋਤਾ ਦਈਏ
ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਏਸ
ਛਕੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਤੇ
ਮਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਨੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਤੇ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਆਸਿਮ ਪੜ੍ਹਿਆਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ