ਆਸਿਮ ਪੜ੍ਹਿਆਰ

ਆਸਿਮ ਪੜ੍ਹਿਆਰ

ਆਸਿਮ ਪੜ੍ਹਿਆਰ

ਆਸਿਮ ਪੜ੍ਹਿਆਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ " ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ" "ਕਰੂੰਬਲਾਂ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ।

ਆਸਿਮ ਪੜ੍ਹਿਆਰ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ