ਖੋਜ

ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਮੋਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ

ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਮੋਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਦਾ ਟੋਹਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਉਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਪ੍ਰ ਦਿਲ ਆਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਕੁਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਖ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਨ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨ੍ਹੇਰੇ ਘੋਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇੜੇ ਆਨ ਖਲੋਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی