ਖੋਜ

ਜੇ ਲਜਪਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਲਜਪਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨ੍ਹੇਰਾ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਜਰ ਨਖਤਾ ਮਗਰੋਂ ਟਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਮੇਟ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਇੰਨਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੂਚੀ ਜਾਣਾ ਐਂ ਦੇ ਮਿਸ ਕਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਫ਼ੀ ਅਲਹਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਸਾਹਵਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی