ਮ ਮੁੱਕਰ ਬਣਾਵੇ ਮੁਢੋਂ

ਮ ਮੁੱਕਰ ਬਣਾਵੇ ਮੁਢੋਂ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜਾਣਨਾਂ ਮੈਂ
ਮੈਥੋਂ ਚਾਲ ਨਾ ਗੁੱਝੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਪਛਾਨਣਾਂ ਮੈਂ
ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਢੇਰ ਬਣਾਵੇਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾ ਖਾਣਾਂ ਮੈਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਫ਼ਰੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ