ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ

ਫ਼ਰਖ਼ ਹੁਮਾਯੂੰ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਨਾ ਡਾਹਵਾਂ ਝੱਟ ਦੀ ਝੱਟ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਧੀ ਝੱਟ ਲਈ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਉਠਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਬੈਠਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਫ਼ਰਖ਼ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ