ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲ੍ਹਾ

ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲ੍ਹਾਮੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤ ਅਲੱਲਾ ਉਨੀਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਦਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ਼ ਸਿਨਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀਹਨਦੇ ਵਿਚ ਸੀ ਹਰਫ਼ੀ, ਬਾਰਾ ਮਾਹ ਤੇ ਦੋਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਬੀਤ