ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮੇਰੇ ਤਣ ਉਰਿਯਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਮਠ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਯਖ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲ਼ਟੀ ਜਿਨੂੰ ਸੋਚ ਕੰਬਣੀ ਆਵਯੇ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕੁੜਦੇ ਸੱਚ ਝੂਟਦਾ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਸੇ ਰੁਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਂਚਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਢਾਲੀ ਜਾਵੇ ਏਸ ਜਹਨਮੋਂ ਬਾਰ ਆਉਣ ਦੇਵੀਏ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ