ਜ਼ੇ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀ ਫੋੜਾ ਹਯਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਆਸ ਦਯਯ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਕੇ ਹਰ ਪਲ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬੇ ਅੰਤ ਉਦਾਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਸੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ