ਧੇ। ਧੁੰਦ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਗਵਾਚੇ ਸਿਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ