ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਏ।

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ