ਜਸਵਿੰਦਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿਨਫ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ "ਅਗਰਬੱਤੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ