ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਬੀ ਦਾ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਬੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਸਦਾ ਚੰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਇਥੋਂ ਚੰਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਇਸਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ਼ (ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ) 1982

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ