ਸੁਖ ਦਾ ਸੌਦਾ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦੇਸ ਬਦੇਸ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਜਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਕਰੇ ਨਾ ਸੁਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਭਿਆ (ਮੱਕਾ ਮੁਕਰੱਮਾ) 1983

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ