ਮਧਾਣੀ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਮਧਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚਾਟੀ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਦਿਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਢੱਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ੜ੍ਹੜਕਨ ਝੂਟੇ ਹੱਥ ਵਗਾੜੀ ਦੁੱਧਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ!

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ