ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਵਾਸੀ ਮੰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੋਂ ਕਾਹਵਾ ਪੀਨਦਯੇ ਤੇ ਹੱਕਾ ਛਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ