ਮਾਛੀ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲ਼ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮਾਛੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਢਣ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ