ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਬੈਠਾ ਗੋਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿਚਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਢੂੰਡਣ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਂਵਾਂ !

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ