ਕਾਗ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਬੱਕੇ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ऊखे होके लिख लिख वारी पढ़के हर्फ़ पराए किरण विडियाई जा-जा गैरां दे वीहड़े उलटे सद्ध्াे हो हो नचन् देस दियां मटिया रां कूलों काग ना थीनदे बगे

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ