ਮੀਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਕਬੂਲ
1956 –

ਮੀਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਕਬੂਲ

ਮੀਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਕਬੂਲ

ਮੀਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਕਬੂਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਖੀਕ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਓ ਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਢੇਰ ਖ਼ਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਸਰੀ ਸ਼ਿਅਰੀ ਤੇ ਤਹਕੀਕੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤਖ਼ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਦਮਾਤ ਪਾਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜੀਹਨਦੇ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਮੂਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀਲਫ਼ਈਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਐਵਾਰਡ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਨੇਂ।

ਮੀਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਕਬੂਲ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ