ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰੀ ਵਬਾ

ਮਦਸਰ ਪੰਨੂੰ

ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰੀ ਵਬਾ ਹੱਕ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭਾ ਰਹਿਮ ਵਿਚ ਸ਼ਫ਼ਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆ ਭਾਗ ਚਾਲਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਵੀਲ ਜਗਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi