ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਝੱਲ ਇਕੋ ਕੂਕ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੰਜੇ ਕਰ ਗਈ ਥਲ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ