ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਝੱਲ
ਇਕੋ ਕੂਕ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੰਜੇ ਕਰ ਗਈ ਥਲ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ