ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਲ ਹਿੱਸਾ

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

ਮਿਲਦਾ ਕੇਹਾ ਏ ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰੁੱਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਸ ਫ਼ਿਰ ਐਂਵੇਂ ਨਸਦੀਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ