ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਲ ਹਿੱਸਾ

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

ਮਿਲਦਾ ਕੇਹਾ ਏ ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ
ਰੁੱਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ
ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ
ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਸ ਫ਼ਿਰ ਐਂਵੇਂ
ਨਸਦੀਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਏ
ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅੰਦਰ
ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਏ
ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ
ਅਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀ ਏ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ