ਚਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਨਾ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ

ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਨਾ

ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਦਾ
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੀਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ
ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਨਾ

ਉੱਤੋਂ ਤੈਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਸਣਾਂ
ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਵੇਲ਼ਾ ਜਰਨਾ
ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਨਾ

ਸਾਂਵਲ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਭੱਜ
ਰੀਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰਨਾ
ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਨਾ

ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਜਾਣਾ
ਨਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਰਨਾ
ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਨਾ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ