ਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ

ਦੂਰੋਂ ਰੇਖਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਏ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗਤ ਏ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਏ ਜੇ ਕਰ ਛੂਹਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਓਪਰੀ ਵਾ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ