ਖੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਵਿਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ

ਖੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਵਿਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਪਿਆਰ ਵਫ਼ਾ ਤੇ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ

ਦੁੱਖੜੇ ਜਾ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂ
ਕਿਧਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ

ਬੰਬ, ਬਰੂਦ, ਧਮਾਕੇ, ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ?

ਬੱਸ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਬਾ
ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਮੁਠ ਘਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ

ਸੋਚੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ਼ ਇਚ ਫੱਸਿਆ
ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ

ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਕਦੀ
ਝੂਠਾ ਲੱਖ ਗਵਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ

ਕ਼ਮਰ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਓਦਰਾ ਫਿਰਦਾ
ਢੋਲਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਮਿਲ ਜਾ ਵੇ