ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ

ਹੁਸਨ

ਕਸਮੇ
ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ
ਹੱਥ ਲਾਵਣ ਨੂੰ
ਜੀ ਨਈਂ ਕੀਤਾ

Read this poem in: Roman  شاہ مُکھی 

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ