ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ

1978 –

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੂ ਕੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਏ- ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇਂ-

ਇਹ ਵਰਕਾ Roman ਅਤੇ شاہ مُکھی ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ