ਨੁਕਸਾਨ

ਪਿੰਡ ਚੋਂ
ਹਾਸਾ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ
ਗਵਾਚ ਗਿਆ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ