ਖੋਜ

ਵੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਹਨਡਾਵੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ Picture

ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ...

ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ