ਜੰਗਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਂਗ

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ

ਹਾਲ਼ੀ, ਪਾਲ਼ੀ ਹੋਰ ਇਆਲ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰੇਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਵਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਜਿਸਦੇ ਬਾਝ ਅਨਹੋਣਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਤ ਨ੍ਹਾਵੇ ਵੇਲ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਵਯੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਛੱਡੋ ਝੰਡੇ ਗੁੱਡੂ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਥੀਵੋ ਉਠੋ ਜੀਵੋ ਮਰਨਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਡਰਨਾ ਕੀ ਏ? ਕੂੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਕੀ ਏ?

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ