ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ

ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮੋਹਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੌ, ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਭਲਾ ਕੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਏ ਅਸੀਂ ਤੇ , ਲੋਕ ਪਰਚਾਵਾ ਅਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਦਾ ਜੇ? ਅਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗੰਦਾ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਖੱਡ ਉਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਜਾ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ??

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ