ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ

ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ
ਅਸੀਂ ਲਗਦੇ ਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਟਕੋਰ
ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਦੇ ਡੰਗਰ ਢੋਰ
ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਗਏ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਦੇ
ਸਾਡੇ ਲੁੱਟ ਗਏ ਕਈ ਭੰਬੋਰ
ਅਸੀਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਅੱਧ ਝਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਰ
ਅਸੀ ਖੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨੱਪੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ।