Today is / 09 June, 2023

ਖੋਜ

ਦੰਦ ਮੀਟ ਘਸੀਟ ਇਹ ਹੱਡ ਗੋਡੇ

ਦੰਦ ਮੀਟ ਘਸੀਟ ਇਹ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਚੱਬੇ ਹੋਂਠ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨੀਲੀਆਂ ਜੀ ਨੱਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦੰਦੀੜ ਕਾਂ ਵੱਟ ਰੋਏ ਕੱਢ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਜੀ ਥਰ ਥਰ ਕੁਨਬੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮੋਈ ਲੋਕਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਝਾੜ ਅ ਬੁਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਜੀ ਮਾਰ ਲਿੰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋਈ ਲਏ ਜੀਵ ਨੇ ਕਾਜ ਕਲੀਲੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਤੋਨਗੜ ਏ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਸਹਿਤੀ ਗੌਰਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੇਲੀਆਂ ਜੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی