ਠੰਡੀ ਸੜਕ

ਠੰਡੀ ਸੜਕ
ਹਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ
ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਂਗਰ ਜਾਵੇ ਘੁੰਮੀ
ਕੁੱਤਿਆ ਬਰੀਕ ਲਾ ਓਏ
ਏਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ
ਖਾ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਏ
ਮਰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਏ