ਦੇਣਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸਾਲਨ ਫਿੱਕਾ

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ

ਦੇਣਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸਾਲਨ ਫਿੱਕਾ ਰੂਹ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਆ ਟਾਹ ਯਾਦ ਸਲੋਨੀ ਪਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਬਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀੜ੍ਹੇ ਆ ਲਥਯਯ ਪੈਰ ਉਦਾਸੀ ਪਾ ਦੀਨੀਹਾ ਚਿੰਤਾ ਬੇਰੰਗ ਰਾਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹਵਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ